تورهای جهانگردی

فنلاند + نروژ

فنلاند + نروژ / هلسینکی

شروع قیمت از: ,2،390 یورو

مشاهده

مدت اقامت: ,8 روز,3 شب رووانیمی +1 شب ایناری+ 1 شب سوروارانگر+ 1 شب ساری سلکا+ 1 شب هلسینکی

تاریخ اعتبار: 1399/01/07