4 شب رم- واتیکان

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای تور

نوع تور

هنر و فرهنگ

برنامه سفر

روز اول

پرواز از تهران به رم با پرواز بین‌المللی ) لطفا 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه امام خمینی حضور داشته باشید( . انتقال به هتل .

روز دوم

صرف صبحانه در هتل. گشت نیم روز بازدید از شهر رم شامل: دیدار عبوری از خیابان زیبا و شیک "ونتو"، میدان "رپوبلیکا" و یکي از خیابانهای اصلي شهر بنام "ناسیوناله" ، میدان"ونیز" نمادی با شکوه از اتحاد ایتالیا، خیابان پرصلابت امپراطوران و آثار باستاني"فوروم" شهر باستاني و- پیشرفته ی رومي . بازدید از آمفي تئاتر "کلسئوم"، عبور و تماشای منظره ای تمام نما از "هیپودروم" یا میدان ارابه راني، بخشي از نمای بیروني معبد "آدریان" . بعدازظهر آزاد توضیح

اطلاعات سفر

نام تور برنامه ریزی شده
4 شب رم- واتیکان

مناسب برای
خانواده همراه با کودکان

هزینه
اقتصادی

سطح سختی
آسان

محل اقامت
هتل

حمل و نقل
هواپیما

خط هوایی
Iran Air